Publications/Publikace

A Generic Model of Distrust Behaviour in Online Communities of Trust (en) - HCIAmI'11, Nottingham, UK, 2011
The Model of Appropriation - Contribution of Rational Choice Theory and Cognitive Science to a Better Technology (en) - IE11, Nottingham, UK, 2011
Characteristics of Trust in Online Social Networks and Community of Trust as a Special Case of Online Community (en) - Webist, Noordwijkerhout, The Netherlands, 2011
Ambient Intelligence Acceptable by the Elderly Rational Choice Theory - Model of Technology Evaluation for Deep Design (en) - PAAMS/Contexts 2010, Salamanca, Spain, 2011
Deep Design For Ambient Intelligence: Toward Acceptable Appliances for Higher Quality of Life of the Elderly (en) - IE10, Kuala Lumpur, 2010
Online Social Networks for the Elderly: Acceptable Interfaces for People with Serious Impairments (en) - HCIAmI'10, Kuala Lumpur, 2010
From Subjective Trust to Objective Trustworthiness in On-line Social Networks (en) - Journal of Systems Integration, 2010
Trust and Trustworthiness in Online Profile-based Social Networks (en) - Informatika '10
Ontologies for folksonomies and for profile-based online social networks (en) - MendelNet PEF 2009, 'best Informatics contribution'
Towards online social learning (en) - Ditech '09

Other contents/Další obsah

My ICT skills (en)
PyBlosxom rdate.py (en)
Blog o time managementu (cz)
Abstract reflection (en) - 2003
Sagator: filtry obsahu pro poštovní server (2) (3) (4) (5) (6) (cz) phpMyVisites: statistiky návštěvnosti webu (2) (cz)
Instalace Linuxu z ISO obrazů na disku (cz)
ENT - Program pro testování sekvencí pseudonáhodných čísel (cz)
Web2py and JavaScript cross-domain scripting (en)
Architektura podřízená modelu (cz)
Ontologie pro portály (cz)

Volunteering/Neziskové aktivity

Nevzdáváme se - sdružení pro boj s nádory mozku (zakládající člen)
Tabang.eu - pomoc konkrétním nemocným na Filipínách (organizátor)
CRFreeNet - komunitní datová síť na chrudimsku (zástupce pro vnější vztahy)
Sysifos - klubu skeptiků bojujících proti bludům a pseudovědě (člen)
Skřivánky - Občanské sdružení pro kvalitu života v Chrudimi (aktivní člen)
Přednášky z oblasti víry a mezilidských vztahů
Pověřený pracovník pro službu ve věznicích
Hospic Chrudim - správa počítačové sítě
Člen sdružení obrany spotřebitelů

Translations/Překlady

MoinMoin
OpenCRX
PhpMyVisites
Mute

Obsolete/Zastaralé

Xermes - W3C XForms for Java (en)
Připomínky k návrhu Veřejného oprávnění VO-R/12/08.2005-34 (cz)

Partnerské weby

Formátování dokumentů